اثرات پس‌لرزه‌ها بر روی ساختمان‌ها 

 معمولا ساختمان‌ها در دو مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرند یک مرحله ارزیابی سریع است که بلافاصله بعد از زلزله با هدف اینکه آیا پس لرزه‌ها به ساختمان‌ها آسیب می‌زنند انجام می‌شود که در این راستا تیم‌های تحقیقاتی که به منطقه اعزام می‌شوند وضعیت خروجی و ورودی ساختمان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. 
 
 مرحله دوم مطالعات را شامل مواردی چون بررسی قابلیت تعمیر ساختمان‌ها است که در زمینه اجزا سازه‌ای ساختمان مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

معمولا ارگان‌های مختلفی که در این زمینه فعال هستند معمولا برای بعد از زلزله‌ها وارد می‌شوند و برای بررسی پس لرزه‌ها روال استانداردی در کشور وجود ندارد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این اقدام از سوی متخصصان و خبرگان به صورت داوطلبانه انجام می‌شود و با اعمال رنگ‌های مختلف مالکان را نسبت به وضعیت ساختمان آگاه می‌کنند.

بر این اساس معمولا به ساکنان ساختمان‌ها اعلام می‌شود خرابی‌هایی که در سازه‌ها وجود دارد در وضعیت پیشرونده وجود دارد یا خیر.این در حالیست که در حال حاضر این اقدامات در کشور صورت نمی‌گیرد. 
 

در صورتی که ساختمان‌ها ترک برداشته است و یا نما و یا جان پناهی ریخته است، ساکنان باید بیشتر به دنبال این باشند که این آسیب‌ها به مرور زمان افزایش می‌یابد یا خیر. در صورتی که ترک‌ها و نشست‌ها در حال افزایش و یا نما در زلزله اصلی ریخته است و این ریزش‌ها ادامه دارد نباید وارد چنین سازه‌هایی شد.