-ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی گسل های فعال همیشه با این پدیده(زلزله) دست به گریبان بوده است اما این دغدغه همیشگی هیچ گاه به برنامه ریزی منجر نشده است، بعد از زمین لرزه آه و افسوس است و چشم های نگران برای زمین لرزه دیگر.
 
-وقوع زلزله در سال 1288 در منطقه سیلاخور لرستان، زمین لرزه ای به بزرگی 7،4 ریشتر بوقوع پیوست که هشت هزار کشته و 64 تخریب روستا را به همراه داشت
ر سال 1309 زمین لرزه با بزرگی 7،4 ریشتر سلماس در آذربایجان غربی را لرزاند که در این زلزله بزرگ نیز 2 هزار و 514 نفر کشته و 60 روستا نیز تخریب شد.
-زلزله ای که در سال 1339 با 6،7 ریشتر شهر لار استان فارس را لرزاند نیز 400 نفر کشته به دنبال داشت و تخریب 75 درصدی این منطقه را به دنبال داشت.
-زمین لرزه بوئین زهرا نیز با شدت 7،2 ریشتر در سال 1341 با حدود 10 هزار نفر کشته به وقوع پیوست.
-در سال 1347 نیز زلزله ای به بزرگی 7،4 ریشتر دشت بیاض در استان خراسان را لرزاند که منجر به کشته شدن 10 هزار و 500 نفر و تخریب 61 روستا شد.
-دیگر زلزله های اخیر در سال 1351 منطقه قیر در استان فارس با 6،9 ریشتر و چهار هزار کشته، در سال 1356 خورگو در استان هرمزگان با شدت هفت ریشتر و با 128 نفر کشته، زلزله طبس با شدت 7،7 ریشتر در سال نیز 19 هزار و 600 کشته و تخریب 16 روستا را به همراه داشت.
-در سال 1358 هم قائن در استان خراسان جنوبی با شدت 7،1 ریشتر لرزید که در اثر آن 130 نفر جان باختند.
-سال 1360 منطقه سیرچ استان کرمان با شدت 7،4 ریشتر که براثر آن یک هزار و 300 نفر کشته و 85 درصد شهر تخریب شد.
-زلزله رودبار و منجیل در سال 1369 با شدت 7،4 ریشتر با 35 هزار کشته یکی از بزرگترین زلزله ها در کشور به شمار می رود.
ادامه دارد...